JSD

Polityka Prywatności

JSDSolutions sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, Zacisze 70B, 32-080 Zabierzów KRS: 0000804134, REGON: 384370216, NIP: 513-026-23-91

INFORMACJA Jesteśmy administratorem danych w ramach tego procesu rekrutacyjnego.

SPOSÓB PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH Zamierzamy wykorzystać Twoje dane w celach związanych z zatrudnieniem.

ZGODA Poprzez aplikację wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celu rozważenia Twojej kandydatury na stanowiska pracy. Będziemy wykorzystywać dane z Twojej aplikacji, a także inne dane, które podasz w trakcie procesu aplikacyjnego, takie jak CV. Twoje dane nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach.

UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZANIE POZA GRANICE KRAJU Możemy udostępnić Twoje informacje niektórym podmiotom trzecim w celu pomocy w procesie rekrutacyjnym, w tym:

Innym spółkom w organizacji JSDSolutions, które mogą prowadzić rekrutację. Dostawcom usług zarządzania stanem kandydatów i komunikacji. Na przykład, korzystamy z „systemów śledzenia aplikacji”, aby śledzić aktywne aplikacje. Wymagamy od tych podmiotów trzecich wykorzystania Twoich danych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami. Naszym klientom, z którymi współpracujemy w zakresie usług rekrutacyjnych lub outsourcingu. Jeśli wycofasz swoją zgodę, polecimy innym spółkom w organizacji JSDSolutions oraz naszym dostawcom usług (podmiotom przetwarzającym) usunięcie Twoich danych.

W trakcie procesu oceny Twojej kandydatury może być konieczne przekazanie Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej, na przykład do Stanów Zjednoczonych. W takich przypadkach polegamy na zatwierdzonych zabezpieczeniach, takich jak umowy wewnątrzgrupowe, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA Będziemy nadal przechowywać i przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny do rozważenia Twojej kandydatury na stanowisko pracy oraz przez okres konieczny do udokumentowania zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi w kraju, w którym znajduje się możliwość zatrudnienia. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, a my usuniemy Twoje dane, chyba że dalsze przechowywanie będzie konieczne do dokumentowania zgodności.

Twoje PRAWA W zależności od jurysdykcji, w której przebywasz, możesz mieć dodatkowe prawa, w tym:

Prawo dostępu do kopii swoich danych Prawo do poprawiania swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe Prawo do usunięcia swoich danych („Prawo do bycia zapomnianym”) Prawo do tymczasowego ograniczenia przetwarzania swoich danych Prawo do otrzymywania informacji o wszelkich poprawkach lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych Prawo do uzyskania kopii swoich danych w celu przekazania ich innemu podmiotowi Prawo do wycofania zgody na bezpośredni marketing

KONTAKT Jeśli masz pytania, prośby lub skargi dotyczące sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z JSDSolutions pod poniższym linkiem. Jeśli masz obawy, że JSDSolutions nie odpowiada na Twoje zgłoszenie, masz również prawo skierować skargę do organów ochrony danych swojego kraju.

Email: rodo@jsdsolutions.pl

+48 600 650 796