JSD

Regulamin

Niniejszy regulamin („Umowa”) reguluje korzystanie z witryny JSDSolutions Sp. z o.o. („Witryna”) oraz świadczenie usług oferowanych przez JSDSolutions. Poprzez korzystanie z Witryny i usług, zgadzasz się być związany postanowieniami tej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią tych warunków, proszę powstrzymaj się od korzystania z Witryny lub uzyskiwania dostępu do usług.

Prawa własności intelektualnej Zawartość Witryny, w tym między innymi teksty, grafiki, logo, obrazy, klipy dźwiękowe, klipy wideo i oprogramowanie, jest własnością JSDSolutions i jest chroniona przez odpowiednie przepisy praw autorskich. Bez uprzedniej pisemnej zgody JSDSolutions zabrania się modyfikowania, reprodukcji, rozpowszechniania, przesyłania, wyświetlania, wykonywania, publikowania, licencjonowania, tworzenia utworów pochodnych, przenoszenia lub sprzedaży jakichkolwiek informacji, produktów lub usług uzyskanych z Witryny.

Korzystanie z Witryny Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszą Umową. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich informacji o koncie i hasłach dostarczonych w celu uzyskania dostępu do określonych obszarów Witryny. Zgadzasz się nie zakłócać ani nie ingerować w bezpieczeństwo Witryny, jej usług ani w zadowolenie innych użytkowników Witryny.

Polityka prywatności JSDSolutions gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z Witryny i usług, wyrażasz zgodę na takie gromadzenie i przetwarzanie.

Ograniczenie gwarancji Witryna i usługi są udostępniane „w stanie, w jakim się znajdują” i „zgodnie z dostępnością”. JSDSolutions nie gwarantuje, że Witryna lub usługi będą nieprzerwane, wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych składników. JSDSolutions odrzuca wszelkie gwarancje, zarówno wyrażone, jak i dorozumiane, w tym gwarancje handlowej jakości, przydatności do określonego celu i niezamieszania w prawa osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności JSDSolutions nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub następcze szkody wynikające z korzystania z Witryny lub usług