blog-pl

JSD Solutions: SoDA Współpraca

12/11/2023

JSD Solutions: SoDA Współpraca

JSD Solutions, firma zajmująca się inżynierią oprogramowania wbudowanego, dołączyła niedawno do Stowarzyszenia Rozwoju Oprogramowania Polska (SoDA), co stanowi strategiczny krok w kierunku zwiększonej współpracy i rozwoju w branży.

JSD Solutions, po niedawnym włączeniu do SoDA, wyróżnia się w świecie usług IT, szczególnie dzięki swojej specjalistycznej wiedzy w zakresie inżynierii systemów i oprogramowania wbudowanego. Ich usługi obejmują pełen zakres rozwoju dla sektora motoryzacyjnego. Te systemy są nie tylko zgodne z AUTOSAR, ale także spełniają krytyczne wymagania bezpieczeństwa ISO26262, międzynarodowego standardu dla elektrycznych i elektronicznych systemów w pojazdach drogowych. Zapewnia to, że produkty oprogramowania JSD Solutions są niezawodne, bezpieczne i na czele postępu technologicznego w motoryzacji.

SoDA stanowi istotny węzeł dla polskiego sektora IT, reprezentując interesy społeczności, wspierając networking i ułatwiając rozwój zawodowy. Reprezentuje swoich członków w dyskusjach z organami rządowymi, wpływając na legislację IT i politykę publiczną.

Dołączając do SoDA, JSD Solutions zyskuje cenny dostęp do szerokiej sieci ekspertów branżowych, zasobów edukacyjnych i możliwości uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości IT w Polsce. To partnerstwo wzbogaca także ofertę SoDA, wprowadzając specjalistyczną wiedzę i techniczne umiejętności JSD do swojego grona.

Unia między JSD Solutions a SoDA jest gotowa przynieść znaczące korzyści. JSD Solutions wykorzysta solidną platformę SoDA dla networkingu i wzrostu, podczas gdy SoDA skorzysta z nowych perspektyw i specjalistycznych umiejętności, które JSD wnosi do społeczności, wzmacniając zbiorowy głos i możliwości polskiego przemysłu IT.

WróćKontakt
let's talk

let's talk about the project.